Ofta Frågade Frågor

Just the FAQ's, ma'm.

1. Vad är Humpsvakar?

Humpsvakar är den enda hittills kända svenskspråkiga teknologorkestern i Otnäs, en underförening till Teknologföreningen vid Aalto universitet i Otnäs, Esbo, Finland.

Humpsvakar består för nuvarande av ett tjugotal aktiva orkestermedlemmar samt en handfull gamühler.

2. Vad gör orkestern?

Utövar musik, juh. Teknologorkestern Humpsvakar garanterar inte att vår tolkning av musik motsvarar er egen.

3. Vad betyder namnet "Humpsvakar?"

Ordet H. har idag två betydelser; dels orkestern Humpsvakar som entitet, dels den enskilda medlemmen; jämför orkestern Humpsvakar och en Humpsvakar. Slangformen en humpsare bör anses förkastlig. Värt att notera är även att entiteten Humpsvakar även inkluderar Baletten Rumpskakar. Användandet av namnet Rumpskakar för att beskriva hela den spelande och dansande entiteten görs dock vanligtvis inte av historiska själ.

4. Nåmen säg nu vad det betyder!

Bli medlem i orkestern så får du veta.

5. Hur blir man medlem?

Den som vill bli medlem i orkestern måste vara medlem av Teknologföreningen eller aktivt på väg att bli medlem (e.g. en phux före det första månadsmötet). Dessutom bör den aspirerande medlemmen kunna spela ett instrument -- vilket som helst. Många framgångsrika medlemmar hade aldrig hållit i ett horn före de gick med i orkestern.

Humpsvakar och Rumpskakar håller i värvningssyfte en förhållandevis hög profil i början av hösten, så den aspirerande medlemmen kan lämpligtvis rycka vilken Humpsvakar som helst i ärmen. Andra pålitliga sätt är t.ex. att skicka elpost till humpsvakar@humpsvakar.fi eller att ringa till direktören själv 050-D KEIKKA(3 534552). Ärmryckning, elpost eller telefonsamtal kan även utföras under andra årstider.

Framför allt lönar det sig att komma till Stavans kl. 18:00 en tisdag, då orkestern har övning. Förhandsanmälan ej obligatorisk.

6. Jag håller på att ordna en tillställning, men saknar underhållning.

Grattis! Du har precis tagit första steget till en oförglömlig kväll, när du hittade in på den här hemsidan. Teknologorkestern uppträder årligen på ett antal vyer, i och utanför otnäs, vi har spelat på bröllop, konferanser, middagar, kattdop[citation needed], och många andra. Tag modigt kontakt så skapar vi ett fungerande paket för just er.

7. Vad kostar det att boka orkestern?

Priset på spelningen varierar beroende på typen av underhållning som önskas.  Priset kan lätt dock prutas ner genom att bjuda på mat och dryck åt orkestern.

8. Hur kontaktar jag orkestern?

Du kan trycka på ”Book us!” knappen på framsidan, och fylla i kontaktformuläret. Alternativt kan du skicka mail åt direktören på direktor@humpsvakar.fi , eller ringa direkt till 050-D-KEIKKA (050-3534552).

9. Hur grundades orkestern?

De första stegen mot en orkesterliknande verksamhet vid Teknologföreningen togs på hösten år 1961, då den handfull teknologer som senare skulle bli Humpsvakars kärntrupp beslöt sig för att välkomna Chalmersspexet med musik. Så skedde också. Sedan 2012 vittnar en mässingsplakett på Olympiaterminalens vägg om detta. Efter denna inledande succé kom truppen att uppträda på ett otal mer eller mindre interna tillställningar, varpå Teknologorkestern Humpsvakar grundades på våren 1962.

Inom några år stod det klart för alla att orkestern hade potential att överleva sitt första generationsskifte. Orkestern institutionaliserades vid slutet av 60-talet, och de ganska rigida (men inte frigida) traditonerna utformades under 70- och 80-talets lopp. Det revolutionerande dundermodulkonceptet som togs i bruk i början av nittiotalet har helt trängt ut det gamla mellan-låten-pluj-konceptet, och orkestern ser med tillförsikt fram emot det kommande 2000-talet.

10. Var kommer alla toaletter ifrån?

Teknologorkestern Humpsvakar är Otnäs största importör av kontaktlim.