Direktoratet

Teknologorkestern Humpsvakar leds av ett Direktorat, med direktören i spetsen. 

 

Direktör: Vihelm "Poux-mé" Nurmi

Är i sista hand ansvarig för allt inom Humpsvakar, speciellt för att Humpsvakars organisation fungerar, samt för Humpsvakars representation.

 

Kassör: Oliver "Enzo Lenge" Olin

Sköter orkesterns bokföring och penningtransaktioner.

 

Direktrosa:  Peter "Cleopatric" Nybergh

Fungerar som Humpsvakars vicedirektör och är huvudansvarig vid direktörens förfall.

 

Produktionsdirektör: Fredrik "Martin Andreas" Hagström

Ansvarar för att orkestern på spelningar och tillställningar producerar och förevisar ett program.

 

Dirigent: Oskar "Måsen" Saloranta

Ansvarar för orkesterns musikaliska standard och att repertoaren förnyas, samt för vad som spelas på övningar och spelningar.

 

Projektor: Castor "Fidel" Köhler

Bär huvudansvaret för det hemligstämplade Projektet.