Direktoratet

Teknologorkestern Humpsvakar leds av ett Direktorat, med direktören i spetsen. 

 

Direktör: Caro "Afro" Lassheikki

Är i sista hand ansvarig för allt inom Humpsvakar, speciellt för att Humpsvakars organisation fungerar, samt för Humpsvakars representation.

 

Kassör: Walter "Alfons Watler" Berggren

Sköter orkesterns bokföring och penningtransaktioner.

 

Direktrosa: Alexander "Pronto" Geust

Fungerar som Humpsvakars vicedirektör och är huvudansvarig vid direktörens förfall.

 

Produktionsdirektör: Hermanni "Solgudinnan" Viljanen 

Ansvarar för att orkestern på spelningar och tillställningar producerar och förevisar ett program.

 

Dirigent: Simon "Timjan" Renlund

Ansvarar för orkesterns musikaliska standard och att repertoaren förnyas, samt för vad som spelas på övningar och spelningar.

 

Projektor: Castor "Fidel" Köhler

Bär huvudansvaret för det hemligstämplade Projektet.