Direktoratet

Teknologorkestern Humpsvakar leds av ett Direktorat, med direktören i spetsen. 

 

Direktör: Jonatan "Rymdgösta" Kaján

Är i sista hand ansvarig för allt inom Humpsvakar, speciellt för att Humpsvakars organisation fungerar, samt för Humpsvakars marknadsföring och representation.

 

Kassör: Otto "Gilette" Lönnbäck

Sköter orkesterns bokföring och penningtransaktioner.

 

Direktrosa: Linnea "Tårveln" Westerlund

Fungerar som Humpsvakars vicedirektör och är huvudansvarig vid direktörens förfall. Representerar även Rumpskakar, den dansande delen av orkestern.

 

Produktionsdirektör: Nils "Lille-Skutt" Skogman

Ansvarar för att orkestern på spelningar och tillställningar producerar och förevisar ett program.

 

Dirigent: Alina "Meningen" Huldén

Ansvarar för orkesterns musikaliska standard samt långtidsplanering vad musiken beträffar, för att repertoaren förnyas samt för vad som spelas på övningar och spelningar.

 

Natomodör: Anton "Knas-Arn" Ekman

Bär huvudansvaret för ordnandet av NATOM i Helsingfors 2018, i samarbete med RWBK.