Direktoratet

Teknologorkestern Humpsvakar leds av ett Direktorat, med direktören i spetsen.

Direktoratet 2022 i Uppsala. Från vänster till höger, uppifrån ner: Mårr-Jens, Piqque-Bä,
Carl-Jandersson Bärsandersson IV1/2, Martin-Andreas, Watt-Ewerth, Äsch-Ketchup, Elektron

 

Direktör: Marcus "Watt-Everth" Lassus

Är i sista hand ansvarig för allt inom Humpsvakar, speciellt för att Humpsvakars organisation fungerar, samt för Humpsvakars representation.

 

Direktrosa:  Ida "Äsch-Ketchup" Ilmoniemi

Fungerar som Humpsvakars vicedirektör och är huvudansvarig vid direktörens förfall.

 

Kassör: Kasper "Mårr-Jens" Lindberg

Sköter orkesterns bokföring och penningtransaktioner.

 

Produktionsdirektör: Visa "Elektron" Lammentausta

Ansvarar för orkesterns audiovisuella programs direktion.

 

Dirigent: Janika "Pikku-Bää" Ikonen

Ansvarar för orkesterns musikaliska standard och att repertoaren förnyas, samt för vad som spelas på övningar och spelningar.

 

Övrig Medlem: Fredrik "Martin-Andreas" Hagström, Ville "Karl-Jander Bärsandersson IV1/2" Helaskoski

Sköter diverse ansvar enligt direktoratets behov.